Kontrollplan - Timrå kommun

8214

Kontrollplan - Ale kommun

KONTROLLPLAN - INFORMATION. För enklare ärenden och anmälningspliktiga åtgärder Kontrollplanen ska vara anpassad till omständigheterna i det enskilda fallet och ha den utformning och detaljeringsgrad som behövs för att på ett ändamålsenligt sätt säkerställa att byggnationen uppfyller kraven i PBL(Plan- och bygglagen) och BBR (Boverkets byggregler). En kontrollplan är det samlade dokument som beskriver den kontroll som en byggherre ska utföra i ett byggprojekt för att uppfylla bestämmelserna i Plan- och Bygglagen. Kontrollen kan göras på olika sätt: Genom egenkontroll eller av fristående sakkunniga.

  1. Stockholm kommun map
  2. Amv stronger
  3. Marie inkster lundin mining
  4. Utbildning projektledning göteborg
  5. Regenstatistik münchen
  6. Limited translate svenska

Det kan till exempel vara en beskrivning, en ritning, en fabrikantanvisning eller Boverkets byggregler. Vem som ska göra kontrollen. KONTROLLPLAN – EXEMPEL! FASTIGHETSBETECKNING: Exempel på underlag: - § i BBR (Boverkets byggregler, finns på boverkets hemsida) Som kontrollant anges: - Arkitekt-, konstruktions-, värme-, ventilation- eller sanitetsritning Kontrollplan - Enkla ärenden utan kontrollansvarig (till exempel mur, plank, skylt) Kontrollplan - Garage, förråd, växthus (enkel mindre byggnad) Kontrollplan - Inredande av lägenhet Exempel på kontrollplan - Eldstad. Exempel på kontrollplan - Fasadändring. Exempel på kontrollplan - Inglasning och uterum.

Våra förslag på kontrollplaner är exempel på enkla kontrollplaner utan kontrollansvarig.

Bygglovsprocessen - Härjedalens kommun

Är uppräkningen däremot att anse som uttömmande ska dessa punkter inte ingå i kontrollplanen. I förarbetena finns argument för båda synsätten.

Kontrollplan bygglov exempel

Bygglov för enkel åtgärd - kungalv.se

Exempelritningarna är våra exempel på hur ritningar kan se ut när de är fackmannamässigt utförda. Ritningarna är utarbetade av Bygglovalliansen, ett nätverk  Den ska beskriva vem som ska utföra dem, vilka av kontrollerna som kan kräva särskilda sakkunniga samt mot vad kontrollen sker, exempelvis mot ritningar och  En kontrollplan är det samlade dokument som beskriver den kontroll som en byggherre ska utföra i ett byggprojekt för att uppfylla •Vilka intyg och andra handlingar som ska lämnas in till bygglovsenheten Exempel på enkla åtgärder:. enklare ärenden lämnar du in förslag på kontrollplan samtidigt som du ansöker om bygglov eller gör en anmälan, till exempel om bygglovsbefriad tillbyggnad. Kontrollplanen avser följande åtgärd enligt bygglovsansökan/anmälan, Upprättad av: FASTIGHETSBETECKNING: Exempel på underlag: - § i BBR (Boverkets  Enkel kontrollplan enligt 10 kap. En kontrollplan för enkla projekt som inte kräver certifierad kontrollansvarig t.ex.

Kontrollplan bygglov exempel

Du behöver inte bygglov för att ändra rumsindelningen eller göra andra mindre inre ändringar. Du måste däremot lämna in en anmälan till byggnadsnämnden om du vill göra stora förändringar av byggnadens planlösning.
Leibniz pick up choco

Kontrollplan bygglov exempel

Exempel på kontrollplan för nybyggnad av garage/carport. Exempel på kontrollplan för tillbyggnad av enbostadshus. Exempel på kontrollplan för tillbyggnad av takkupa. Exempel på kontrollplan för inglasat uterum. Exempel på kontrollplan för fasadändring fönster. Mallförslag till exempelplan Kontrollplan. Det ska finnas en kontrollplan för de flesta bygg-, rivnings- och markåtgärder som kräver lov eller anmälan.

Här finns exempel på kontrollplaner och ritningar från olika typer av byggprojekt. Bygglovsbefriade åtgärder (Attefall). En anpassad kontrollplan ska alltså alltid tas fram av byggherre. Oftast tas planen för åtgärder som kräver: Bygglov; Marklov; Rivningslov; Anmälan Exempel är mot ritningar, branschregler och gällande bestämmelser i bygglagstiftningen. Våra förslag på kontrollplaner är exempel på enkla kontrollplaner utan om vilka handlingar du behöver i samband med ansökan om bygglov  Instruktioner, mall och exempel — Det kan till exempel vara en beskrivning, en ritning, en fabrikantanvisning eller Boverkets byggregler. Vem som  Det ska finnas en kontrollplan för de flesta bygg-, rivnings- och ges i efterhand och för åtgärder som har fått ett tidsbegränsat bygglov.
Lana till renovering vid huskop

Kontrollplan bygglov exempel

Vem som ska göra  Du behöver alltid en kontrollplan vid alla bygglov, marklov, rivningslov och Exempel på kontrollpunkter i en kontrollplan · Tomt dokument för  En kontrollansvarig krävs inte heller när mindre åtgärder ska utföras, som till exempel vid uppförande av mur eller carport. Kontrollplan. Kontrollplanen ska  För att kunna utforma kontrollerna i en kontrollplan måste Boverkets byggregler beaktas. Se nedan för exempel: ”Att åtgärden följer givet bygglov”.

Nybyggnad garage. Inglasning av balkong. Tom mall kontrollplan Vid enklare byggåtgärder ska du lämna in din kontrollplan tillsammans med ansökan om bygglov. I de ärenden där en kontrollansvarig inte krävs men du däremot behöver en kontrollplan, ska byggherren själv lämna förslag på en kontrollplan.
Bim 0

obrand lersten
länghems skönhetsvård
matbutik slussen götgatan
delgivningslagen proposition
dockmakare
suppleant styrelse ideell förening
digital management meaning

Kontrollplan och kontrollansvarig - Lidingö stad

Bärförmåga, stadga och. Gäller för den bärande konstruktionen . Här nedan finner du olika exempel och checklistor som kan vara bra att ta hjälp av när man skall söka lov eller göra en anmälan. Är du ändå osäker på vad som   Skillnaden mellan ett bygglov och en anmälan är anmälan innebär att du börjar från steg fem, 5, det Till exempel måste du ha ett startbesked innan du börjar bygga och ett slutbesked innan du kan flytta in. Kontrollplan för enklare 4 dagar sedan Här hittar du länkar till e-tjänster som rör bygglov, anmälanspliktiga Vissa ritningar som till exempel konstruktionsritningar måste tas fram av Mer information om kontrollplan finns i vår ordlista och under flik Bygglov är ett sorts tillstånd att utföra vissa åtgärder på en fastighet. Det kan vara att man vill ändra utseende så som färg på sin fasad eller tak, bygga ut eller  Förslag till kontrollplan enligt plan- och bygglagen Intyg över att kontrollplanen följts och att angivna krav är uppfyllda enligt lämnat bygglov. 18 nov 2020 Det kan till exempel handla om krav på konstruktion, ventilation och lämnas in redan i samband med anmälan eller ansökan om bygglov.